Psychologenhuis 179

Psychologische begeleiding, psychotherapie, opvoedingsondersteuning & coaching

Kinderen en jongeren

Behandelaar

Hannelore Vanhoenacker

Hannelore Vanhoenacker

Bieke Boone

Bieke Boone

Doelgroep

Samen met hun ouders kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht met allerlei psychische klachten: psychosomatische klachten, depressieve klachten, angstklachten, klachten rond scheiding, stress, rouw, pesterijen, ziekte, enz. Bij elke klacht beginnen we met een open blik om daarna te kijken wat de oorzaak kan zijn.

Bovendien zijn zowel kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme als kinderen met een gedragsprobleem bij ons welkom. Dit kan zowel voor begeleiding na een reeds gestelde diagnose als bij een vermoeden van een stoornis.

Kinderen kunnen individueel bij ons terecht van het derde kleuter tot de volwassenheid. Voor jongere kinderen werken wij graag via opvoedingsondersteuning en gesprekken met ouders.

Ouders kunnen ook bij mij terecht met vragen over de opvoeding of aanpak van hun kwetsbaar kind.

Manier van werken

Ouders kunnen contact nemen via telefoon of mail. Hou er wel rekening mee dat de telefoon tijdens gesprekken niet opgenomen wordt. Je kunt een bericht inspreken op de voicemail, of je kunt mailen of sms’en. Wij nemen dan contact op met jou.

Bij een eerste contact geven we info over onze manier van werken en maken we een inschatting van de wachttijd. Zodra er plaatsen vrijkomen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Ouders komen eerst op gesprek (met of zonder hun kind) om hun bezorgdheden te vertellen. Hier proberen we een eerste keer zicht te krijgen op de ervaren problemen. Op het eind van dit gesprek bekijken we samen wat de nodige stappen zijn.

De eerste sessies (meestal wekelijks) dienen om een vertrouwensband op te bouwen zodat het kind zich op zijn of haar gemak voelt. In die periode proberen we in te schatten wat de aard van de klachten is.

Na deze verkennende fase worden ouders ingelicht via een oudergesprek. Als dit voldoende was, ronden we de begeleiding af. Indien nodig doen we een doorverwijzing. Maar heel vaak starten we dan pas echt met de psychologische begeleiding om de klachten aan te pakken. Meestal komt het kind individueel op gesprek, maar indien nodig passen we dit opnieuw aan. Het contact met ouders gebeurt volgens noodzaak: telefonisch, via mail of persoonlijk. Bij +12-jarigen gebeurt dat in overleg met de jongere zelf.

Wanneer het functioneren van het kind en de context opnieuw rust kennen, minderen we de frequentie tot een minimum, tot de therapie uiteindelijk stopt.

De mogelijke problemen worden vanuit een holistische mensvisie in kaart gebracht en begeleid. Hiervoor worden verschillende methodieken gebruikt: observaties, speltherapie, creatieve therapie, gesprekstherapie, psycho-educatie, enz.

Onderzoek

Het is mogelijk om testing aan te vragen zonder de bovenstaande psychologische begeleiding.

Kostprijs

Terugbetaling is mogelijk voor alle mutualiteiten.

Wettelijk kader voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen zijn aan heel wat regels onderworpen. Geïnteresseerden vinden die op de website van de Psychologencommissie of de Vereniging voor Orthopedagogen.

Een voorbeeld: in het geval van echtscheiding met co-ouderschap moeten beide ouders akkoord gaan met psychologische begeleiding. Jongeren vanaf 12 jaar hebben zelf het recht om psychologische begeleiding te vragen zonder de toestemming van beide ouders (decreet minderjarigen rechtspositie).