Psychologenhuis 179

Psychologische begeleiding, psychotherapie, opvoedingsondersteuning & coaching

Kinderen en jongeren

Behandelaars

Hannelore Vanhoenacker

Hannelore Vanhoenacker

Bieke Boone

Bieke Boone


Doelgroep

Samen met hun ouders kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht met allerlei psychische klachten: psychosomatische klachten, depressieve klachten, angstklachten, klachten rond scheiding, stress, rouw, pesterijen, ziekte, enz. Bij elke klacht beginnen we met een open blik om daarna te kijken wat de oorzaak kan zijn.

Bovendien zijn zowel kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme als kinderen met een gedragsprobleem bij ons welkom. Dit kan zowel voor begeleiding na een reeds gestelde diagnose als bij een vermoeden van een stoornis.

Ouders kunnen ook bij ons terecht met vragen over de opvoeding of aanpak van hun kwetsbaar kind.

Manier van werken

Ouders kunnen contact nemen via telefoon of mail. Hou er wel rekening mee dat de telefoon tijdens gesprekken niet opgenomen wordt. Je kunt een bericht inspreken op de voicemail, of je kunt mailen of sms’en. Wij nemen dan contact op met jou.

Bij een eerste contact maken we een afspraak voor een intakegesprek. Ouders komen eerst op gesprek zonder hun kind, om hun bezorgdheden te vertellen. Hier proberen we een eerste keer zicht te krijgen op de ervaren problemen. Op het eind van dit gesprek bekijken we samen wat de nodige stappen zijn. Na een intakegesprek starten we vaak met een klasobservatie. Een gesprek met het kind alleen of een ouder-kindgesprek kan ook.

De eerste sessies (meestal wekelijks) dienen om een vertrouwensband op te bouwen zodat het kind zich op zijn of haar gemak voelt. In die periode proberen we in te schatten wat de aard van de klachten is. Eventueel doen we hier een intelligentietest of concentratietest (zie hieronder bij onderzoek).

Na deze verkennende fase worden ouders ingelicht via een oudergesprek. Als dit voldoende was, ronden we de begeleiding af. Indien nodig doen we een doorverwijzing. Maar heel vaak starten we dan pas echt met de psychologische begeleiding om de klachten aan te pakken. Meestal komt het kind individueel op gesprek, maar indien nodig passen we dit opnieuw aan. Het contact met ouders wordt via telefoon of mail zo intens mogelijk gehouden. Voor uitgebreide informatie plannen we tussendoor een oudergesprek.

Wanneer het functioneren van het kind en de context opnieuw rust kennen, minderen we de frequentie tot een minimum, tot de therapie uiteindelijk stopt.

De mogelijke problemen worden vanuit een holistische mensvisie in kaart gebracht en begeleid. Hiervoor worden verschillende methodieken gebruikt: observaties, speltherapie, creatieve therapie, gesprekstherapie, psycho-educatie, enz.

Onderzoek

Het is mogelijk om testing aan te vragen zonder de bovenstaande psychologische begeleiding.

Kostprijs

Terugbetaling is mogelijk voor alle mutualiteiten, met uitzondering van CM.

Wettelijk kader voor klinisch psychologen

Als klinisch psycholoog ben ik aan heel wat regels onderworpen. Geïnteresseerden vinden die op de website van de psychologencommissie.

Specifiek wil ik er één zelf toelichten. In het geval van echtscheiding met co-ouderschap moeten beide ouders akkoord gaan met psychologische begeleiding. Als één ouder het hoederecht alleen heeft, kan die zelfstandig psychologische begeleiding aanvragen. Jongeren vanaf 12 jaar hebben zelf het recht om psychologische begeleiding te vragen zonder de toestemming van beide ouders (decreet minderjarigen rechtspositie).